Ética y cumplimiento

ÈTICA I COMPLIMENT

Els nostres valors

Codi de conducta


A Aigües de Paterna disposem d'un Codi de Conducta que defineix els valors de la nostra organització, constituint una referència en totes les nostres conductes i accions, tant individuals com col·lectives.

Aquests valors ètics han sigut sempre una part central de l'estratègia i el desenvolupament de la Societat.

En el context actual es fa més indispensable que mai per a l'empresa, actuar amb responsabilitat i ètica en les seues activitats, de cara a tots els grups de relació.

 

Consulta el nostre Codi de conducta


Canal Ètic


S'ha habilitat un canal de comunicació a través del qual qualsevol persona pot realitzar consultes o suggeriments en relació al Codi de Conducta i les polítiques i procediments que desenvolupen els seus principis i valors.

Així mateix ha d'emprar-se aquest canal per a notificar possibles incompliments del Codi de Conducta i les seues polítiques i procediments a través de el formulari de consulta i formulari de notificació d'irregularitats i denúncies.

Les comunicacions, consultes i notificacions, hauran de realitzar-se contactant amb el Compliance Officer per qualsevol dels següents mitjans:

  • Correu electrònic: codigodeconducta@aiguesdepaterna.es
  • Correu postal dirigit al Compliance Officer d'Aigües de Paterna a la següent adreça: 

Av. Catedràtic Soler, 50 - 03007 Alacant

 

Tota la informació facilitada serà tractada de manera confidencial. Consulta la Política de Privacitat del Canal Ètic.