Ètica i compliment

ÈTICA I COMPLIMENT

Els nostres valors

Codi de conducta


A Aigües de Paterna disposem d'un Codi de Conducta que defineix els valors de la nostra organització, constituint una referència en totes les nostres conductes i accions, tant individuals com col·lectives.

Aquests valors ètics han sigut sempre una part central de l'estratègia i el desenvolupament de la Societat.

En el context actual es fa més indispensable que mai per a l'empresa, actuar amb responsabilitat i ètica en les seues activitats, de cara a tots els grups de relació.

 

Consulta el nostre Codi de conducta


Canal Ètic

 

En Aigües de Paterna hem implementat el Canal Ètic per a comunicar, de manera confidencial i anònima (si així es vol), els actes contraris a la legislació vigent, a les normes internes de la societat o al seu codi ètic.  

Este canal ètic complix tots els requisits que establix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Tota la informació facilitada serà tractada de manera confidencial.  

Totes les comunicacions s’han de fer contactant amb el compliance officer a través de qualsevol dels mitjans següents:  

  • A través del canal digital, mitjançant este enllaç:  

Canal Ètic

A través de l’enllaç també es pot demanar una entrevista personal o telefònica.

  • Per correu postal (escriu CONFIDENCIAL en l’assumpte):  CL Ronda Isaac Peral Nº 14 Of. 6, 46980, Paterna (Valencia)