informe de desenvolupament sostenible

Informe de desenvolupament sostenible

 

 

L'Informe  de Desenvolupament Sostenible de Hidraqua correspon a l'exercici 2020 inclou a les seues empreses mixtes participades amb el propòsit d'informar els nostres grups de relació sobre l'empresa i el nostre impacte econòmic, social i ambiental global en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. L'informe s'ha elaborat seguint l'estàndard internacional Global Reporting Initiative (GRI) en la seua versió “Exhaustiva”, amb la finalitat d'informar sobre el nostre acompliment en sostenibilitat de forma oberta i amb uns paràmetres comuns. Aquest informe ha sigut verificat externament, garantint-se la coherència i la fiabilitat de la informació, dades i indicadors aportats. 

L'estructura d'aquest informe es basa en el nostre Pla Estratègic de Desenvolupament Sostenible 2017-2021, el REwater Global Pla. En ell alineem la nostra estratègia empresarial amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de l'ONU i les seues metes específiques, amb dos eixos fonamentals: la sostenibilitat ambiental, basada en l'economia circular en el cicle de l'aigua i el compromís social, amb focus en la cura de les persones.