Carta de compromisos

Asset Publisher

Garantim la plena satisfacció
dels nostres clients

 

A Aigües de Paterna treballem dia a dia per millorar el nostre servici i garantir la plena satisfacció dels nostres clients. Amb eixe afany de millora contínua, adquirim estos sis compromisos de servici al client.

 • Responsabilitat

  Instal·lació del comptador en 24 hores.

  El nostre objectiu és prioritzar la instal·lació del comptador i, així, reduir l’espai de temps en què el client està desproveït.

  Ens comprometem a fer la instal·lació del comptador abans de 24 hores a partir de la formalització del contracte de subministrament. En cas contrari, rebràs una compensació econòmica de 20 euros.

 • Confiança

  Avisos d'excés de consum.
  Com a gestors d’un recurs escàs i limitat, el nostre objectiu s’engloba en les polítiques de sostenibilitat i medi ambient. Així, vetlem per un ús responsable de l’aigua. Per tant, Aigües de Paterna empra els seus recursos i tecnologia en informar els seus clients dels consums anòmals que poden ser originats per deficiències en les instal·lacions interiors dels immobles.

  Sempre que detectem un consum per sobre de l’habitual, ens comprometem a comunicar-t’ho mitjançant un avís depositat en la bústia o, en qualsevol cas, mitjançant un missatge en la factura corresponent. Si no es fa efectiva la informació per qualsevol d’estos mitjans, rebràs una compensació econòmica de 20 €. 

 • Proximitat

  Resposta a reclamacions en 10 dies hàbils.

  Este objectiu s’engloba en les polítiques d’orientació al client, les opinions del qual es valoren quan el servici que rep no assolix les seues expectatives. Donar una resposta en el temps adequat és tan important com la qualitat de la mateixa resposta.

  Ens comprometem a donar resposta a les reclamacions en un termini màxim de 10 dies hàbils. En cas contrari, rebràs una compensació econòmica de 20 €. Ací pots veure’n les clàusules generals i particulars

 • Precisió

  Exactitud en la facturació i, en cas d’error, rectificació en 5 dies hàbils.

  Aigües de Paterna emet les factures amb la màxima exactitud, tenint en compte les lectures dutes a terme i les tarifes vigents en cada moment.

  En cas d’error en la factura atribuïble a l’empresa, ens comprometem a rectificar-lo en un termini màxim de 5 dies hàbils, que comptaran des del moment en què l’error siga comprovat per l’empresa. En cas contrari, rebràs una compensació econòmica de 20 euros. 

 • Eficiència

  Pressupost de connexions de servici d’aigua i clavegueram, en 15 dies naturals..

  El nostre objectiu és agilitar la comunicació amb els nostres clients i, així, reduir el temps d’espera des de la sol·licitud.

  Ens comprometem a contestar-te i a donar-te un pressupost en un termini màxim de 15 dies naturals des de la formalització de la sol·licitud de connexió de servici. En cas contrari, rebràs una compensació econòmica de 20 euros. Ací pots veure’n les clàusules generals i particulars

 • Professionalitat

  Execució de connexions de servici en 15 dies naturals.

  Nuestro objetivo es priorizar la ejecución de acometidas, reduciendo así el espacio de tiempo que el cliente está desabastecido.

  El nostre objectiu és prioritzar l’execució de connexions de servici i, així, reduir l’espai de temps en què el client està desproveït.Ens comprometem a executar la connexió de servici en un termini màxim de 15 dies naturals des de la tramitació i l’abonament. En cas contrari, rebràs una compensació econòmica de 20 euros.