Programa Becas "Jóvenes Talentos"

Programa Beca Jóvenes Talentos

Descobreix el nostre programa de Beques “Joves Talents”


A Aigües de Paterna busquem facilitar l'accés a la universitat de joves brillants, independentment dels seus recursos econòmics. Per això, el pròxim curs escolar 2024-2025 continuarem a Paterna amb el programa de Beques “Joves Talents”, destinat a fomentar l'accés universitari de joves amb un alt rendiment escolar i un entorn econòmic complex que els dificulta o impedeix l'accés a la universitat. 

El programa de Beques “Joves Talents” té com a objectiu promoure la igualtat d'oportunitats i el desenvolupament del talent en una societat més equitativa i sostenible. Se centra en carreres d'àmbits STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques), ja que són àrees amb un gran potencial de desenvolupament i que requereixen de professionals altament qualificats.

Les Beques “Joves Talents” ofereixen:

  • Una ajuda econòmica que cobreix el 100% de l'import de la matrícula que no haja sigut coberta per la beca sol·licitada al Ministeri d'Educació i Formació Professional per als estudis de grau universitari, així com el 100% de les taxes associades.
  • La cobertura de les despeses directes derivades dels estudis, amb un import màxim de 1.500€ anuals
  • Un acompanyament individual pedagògic, psicosocial i grupal entre totes les persones becades pel programa “Joves Talents” amb la finalitat de potenciar el desenvolupament motivacional i competencial.

Per a poder beneficiar-se de les ajudes de les Beques “Joves Talents”, és necessari complir els següents requisits:

  • Estudiants de l'últim curs de batxiller o curs equivalent de cicles formatius, que accedisquen per primera vegada a estudis de grau universitari dels àmbits STEAM indicats.
  • Que la mitjana de les seues qualificacions de batxillerat o bé de cicles formatius siga superior a 8,5 sobre 10.
  • Que residisquen i es troben empadronats en el municipi de Paterna.
  • Que sol·liciten accés a la Universitat Politècnica de València  o a la Universitat de València.
  • Que hagen realitzat el tràmit de sol·licitud de Beca per a estudi de grau del Ministeri d'Educació i Formació Professional per al curs 24-25.
  • Que siguen titulars d'un compte bancari.

 


Davant qualsevol dubte, contacta amb becasjovenestalentos@aiguesdepaterna.es.

 

El termini per a sol·licitar la beca "Joves Talents" 2024/25 finalitza el 5 de juliol de 2024