Entén la teua factura

ENTIENDE TU FACTURA

Quines dades trobem en la factura de l'aigua?

T'ajudem a entendre millor la teua factura
 

La factura de l’aigua d’Aigües de Paterna s’emet trimestralment i consta d’una quota fixa de servici i un import variable segons el consum. Inclou totes les despeses derivades del cicle urbà de l’aigua: des que es capta en els rius o embassaments fins que arriba a les nostres cases, però també des que desapareix pel desguàs fins que, una vegada depurada, es retorna al medi natural.

Des de l’any 2011 reps un nou format de factura de l’aigua, després que hem atés les peticions dels nostres clients, que demanaven una factura més clara, moderna i concisa que informara del servici d’aigua i sanejament de Paterna, en general, i de cada contracte en particular.

Amb este objectiu oferim ara una factura més funcional, que en destaca els conceptes imputables, que informa sobre el teu consum i subministrament d’aigua i que té un apartat especial per a informar sobre campanyes d’ús responsable de l’aigua o altres assumptes d’interés.

Esta factura la pots rebre en valencià o en castellà. Si eres usuari de l’Oficina Virtual, te la pots descarregar en format PDF per a arxivar-la.

 • Dades del subministrament d'aigua i contracte

  Dades del contracte

  • En este apartat s’informa del número de contracte de subministrament d’aigua. És molt important comunicar-ho per a fer qualsevol gestió relacionada amb el servici. El número de contracte apareix en les anotacions bancàries quan es fa el cobrament a través de la teua entitat bancària. També hi figuren el titular del contracte i el seu NIF, així com l’adreça de subministrament de l’immoble facturat. És molt important que el titular del contracte siga el propietari o usuari del servici, ja que el seu nom és necessari per a qualsevol gestió.

  Dades de facturació

  • S’hi informa del número de factura, el període facturat i la data d’emissió de la factura.

  Dades de contacte amb Aigües de Paterna

  • En este apartat t’informem de l’adreça de l’oficina d’atenció al client i del telèfon d’atenció al client. També hi pots trobar la pàgina web d’Aigües de Paterna.
    
 • Conceptes impositius i informació de consum i avisos

  Conceptes facturats

  • La factura és trimestral i hi figuren, separats, els conceptes segons el seu emissor.
  • Aigua. Es factura la quota de servici i el consum per blocs, amb l’aplicació d’un preu progressiu per a fomentar l’ús responsable de l’aigua.
  • Conservació de comptador. Correspon al manteniment i conservació del comptador, i el seu preu depén del calibre del mateix comptador.
  • Taxa mediambiental. Es facturen la quota de servici i el consum per blocs, amb l’aplicació d’un preu progressiu per a fomentar l’ús responsable de l’aigua.
  • Cànon de sanejament. És un recurs tributari de la Generalitat Valenciana. Té una quota fixa i una altra de variable, depenent del consum d’aigua.
  • Tamer. És una taxa metropolitana emesa per l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE).
  • IVA. En la factura trobaràs diversos tipus d’IVA: el 10%, aplicat al consum d’aigua, i el 21%, aplicat a la conservació del comptador. Les taxes autonòmiques estan exemptes d’IVA, ja que són tributs.

  Dades de consum i tarifes

  • En este apartat s’informa del número del comptador i del seu diàmetre, i també de la data de lectura anterior i la data de lectura actual. Amb la diferència es calcula el seu consum en metres cúbics (1.000 litres).
  • S’hi informa de les tarifes aplicades en la factura i de la data de publicació de les tarifes en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (BOP), per a les tarifes municipals i aigua, i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) per al cànon de sanejament.

  Avís missatge

  • En este apartat s’informarà de qualsevol incidència sobre el teu subministrament, per exemple, substitució del comptador, falta de documentació, etc.

  La teua despesa

  • En este apartat t’informem de la despesa mitjana d’aigua i te’n mostrem una sèrie històrica de consum perquè en conegues l’evolució.
 • Infomació del servici i dades per al pagamanet

  Informació de servici

  • Este apartat està reservat per a qualsevol informació sobre el servici o per a campanyes de comunicació sobre el bon ús de l’aigua. Hi trobaràs informació molt pràctica.

  Dades per al pagamanet

  • Si tens el rebut domiciliat, hi trobaràs informació sobre el número de compte en què es carregarà el rebut. Alguns dígits estan ocults per a garantir la confidencialitat de la informació.
  • Si no tens el rebut domiciliat, hi veuràs el codi numèric i de barres del pagament i informació sobre les entitats col·laboradores on pots fer-lo efectiu.

Asset Publisher