Consum

Consumo Paterna

groupid: 349356, currentGroupId: 349356

Subministrem a més de 50.000 habitants

Garantim un subministrament estable i de qualitat

 

L’activitat diària en les cases, en les ciutats, en les fàbriques i en els camps és hui impensable sense la presència de l’aigua corrent.

L’avanç en materials i elements de xarxa, així com el telecomandament de les instal·lacions, facilita la reducció de l’aigua no registrada i, per tant, la millora del rendiment tècnic de la xarxa.

Independentment del seu origen i del procés potabilitzador aplicat, l’aigua que reps en casa supera amb escreix la qualitat que fixa la normativa sanitària més estricta establida per l’Organització Mundial de la Salut, la Unió Europea i les autoritats sanitàries del nostre país.

L’aigua de l’aixeta s’analitza en el laboratori d’INTERLAB, el qual disposa de totes les acreditacions necessàries per a l’anàlisi d’aigua potable, amb l’objectiu de vetlar perquè l’aigua complisca totes les garanties sanitàries que estipula la legislació vigent.

Actualment, a Paterna hem aconseguit establir el nostre rendiment tècnic hidràulic superant el 80%, minimitzant les pèrdues d’aigua i garantint un subministrament estable i de qualitat.

Consum 2021

3.037.377 

m3

Consum 2020

3.224.139 

m3

Consum 2019

3.310.596

m3

Consum 2018

3.086.860

m3

Consum 2017

3.084.436

m3