Informació corporativa

Información corporativa Paterna Ejemplo

Aigües municipals de Paterna
al servici del ciutadà

 

Aigües Municipals de Paterna, SA, és una empresa mixta formada per l' Ajuntament de Paterna i Hidraqua, S.A, i es dedica a la gestió del cicle integral de l’aigua en Paterna i al servei de la comunitat local i dels ciutadans.

Actualment presta servici a més de 65.000 persones. A més del proveïment d’aigua potable a domicili, presta també altres servicis com la gestió del sistema de clavegueram, el disseny i l’execució de plans directors i models matemàtics i la vigilància i control d’abocaments al clavegueram, entre altres.

 

Aigües de Paterna es va constituir el 6 d’abril de 2006, amb una duració prevista de 25 anys i la nostra plantilla està formada per 18 professionals, que cada dia fan realitat els compromisos de l’empresa amb els seus clients, amb la societat i amb el medi ambient. Tota la nostra activitat es regix pels principis d’eficiència, sostenibilitat, transparència i rigor ètic.

Hidraqua, el soci privat de l’Ajuntament de Paterna, és una empresa valenciana de l’àmbit del cicle integral de l’aigua que destaca per la seua cultura empresarial, la seua àmplia experiència i el seu reconegut prestigi en este camp.