Normativa del servici

Normativa del Servicio Paterna 1 Ejemplo

Normatives sobre aigua i clavegueram

Els servicis d’aigua potable i de clavegueram que gestiona Aigües de Paterna es regixen per normatives que aglutinen les condicions generals de prestació dels servicis.

Normativas del Servicio Paterna Ejemplo

Ordenança reguladora del servei de proveïment d’aigua potable de Paterna

L’ordenança reguladora del servei de proveïment d’aigua potable de Paterna regula la prestació del servei públic de proveïment d’aigua i la tarifa del servei de subministrament domiciliari d’aigua al municipi de Paterna.

Descarrega't l’ordenança reguladora.

Reglament del servei de gestió mediambiental del cicle integral de l'aigua i els abocaments a la xarxa de clavegueram de Paterna

El Reglament del servei de gestió mediambiental del cicle integral de l'aigua de Paterna regula l’ús de la xarxa de clavegueram i les condicions dels abocaments que s’hi fan.

Descarrega’t el reglament del servei

Descàrrega't l'Ordenança de prestació patrimonial pública de caràcter no tributari del servei de gestió Mig Ambiental.

Tarifes del servei de proveïment d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament de Paterna

L’Ajuntament de Paterna és el responsable d’aprovar les tarifes del servei aplicables al municipi i la Comissió de Preus de València és l’organisme encarregat d’autoritzar-les. Una vegada aprovades i autoritzades, les tarifes es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de València.

Accedeix a les tarifes del servei d’aigua

Accedeix a les tarifes del servei de gestió mediambiental