Protecció de dades

Protección de datos

 

 • Política de protecció de dades

  1. Quina finalitat té aquesta Política de Protecció de Dades Personals?

  Aquesta Política de Privacitat té per objecte donar a conéixer la manera en què obtenim, tractems i protegim les dades personals dels nostres clients i d’aquelles persones que es posen en contacte amb la companyia en relació amb aquestes, i en aquest sentit, la present Política resulta aplicable, a:

  a. Persones que mantenen un contracte o pòlissa en vigor amb Aigües de Paterna per a la prestació d’algun servei. Client o abonat del servei.

  b. Persones que contacten amb Aigües de Paterna per a realitzar gestions precontractuals (sol·licitar un alta, sol·licitar un canvi de titularitat, o una subrogació o una nova escomesa a un nou punt de subministrament).

  c. Persones que contacten amb Aigües de Paterna per a informar incidències del servei, realitzar consultes, formular queixes o reclamacions de qualsevol tipus sense mantindre una relació contractual amb aquesta entitat (per exemple, fer una consulta sobre condicions generals del servei, notificar una fuita en la via pública, comunicar una avaria, denunciar fraus dels que tinguen coneixement, etc.).

  d. Finalment, també fa referència a aquelles persones, tercers distints del client, les dades del qual figuren en un expedient de contracte per haver sigut informades pel propi client o pel propi interessat, com, per exemple, autoritzats pel titular per a realitzar gestions en el contracte, com contacte per a notificacions, com inquilins de l’immoble, o aquells els senyals de cobrament dels quals estan indicats en el contracte per al pagament de rebuts.

  2. Qui és el responsable de les dades que facilita?

  El responsable del tractament de les seves dades personals és Aigües Municipals de Paterna, SA (d’ara en avant, “Aigües de Paterna”) amb domicili en Ronda Isaac Peral, 14, planta 1ª, oficina 6, Paterna (46980) i proveïda de CIF número A-97727853, empresa dedicada a la prestació de serveis relacionats amb la gestió d’aigua potable.

  3. Quin tipus de dades recull Aigües de Paterna?

  Segons la gestió que realitze, Aigües de Paterna recollirà les següents dades de caràcter personal:

  (I) Dades identificatives i de contacte (nom, DNI, telèfon, correu electrònic, etc.), i informació sobre l’immoble per al qual es gestiona o es pretén gestionar un contracte de subministrament d’aigua i/o clavegueram i/o depuració, (adreça, etc.,) dades biomètriques (en cas que la seva companyia ho utilitze per a la firma digital), dades econòmiques (senyals bancaris) facilitades pel client o per persona autoritzada. Aquestes dades són necessàries per a la correcta prestació del servei.

  (II) Dades de consum i dades tècniques del servei contractat. Aquestes dades són necessàries per a la correcta prestació del servei.

  (III) Distintes dades facilitades voluntàriament per vosté al posar-se en contacte amb nosaltres per qualsevol motiu (efectuar una reclamació, per a comunicar una emergència, per a consultar un deute, etc.). Aquesta informació és necessària per a poder gestionar i respondre la petició que realitza.

  (IV) Dades de terceres persones que el client o el mateix tercer faciliten voluntàriament a Aigües de Paterna i que quedaran integrades en l’expedient de contracte. Aquestes dades s’utilitzen per a la correcta prestació del servei (ex.: dades de contacte d’un tercer per a notificacions, dades de tercers que són autoritzades pel client per a realitzar gestions diverses en el seu nom en relació amb el seu contracte).

  En cas que les dades personals aportades pertanyeren a un tercer, qui les facilita garanteix que ha informat al tercer d’aquesta Política de Privacitat i ha obtés la seva autorització per a facilitar les seves dades a Aigües de Paterna amb les finalitats assenyalades. Igualment garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que poguera ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

  (V) Dades relacionades amb la navegació que es realitza per la pàgina web corporativa d’Aigües de Paterna i/o per l’Oficina Virtual i dades facilitades per l’usuari a través de la web o de l’Oficina Virtual:

  • Dades relacionades amb la navegació que es realitza per la pàgina web corporativa d’Aigües de Paterna i/o per l’Oficina Virtual: Visitar la pàgina web d’Aigües de Paterna i navegar per les diferents seccions no requereix que es facilite cap dada de caràcter personal. No obstant això, recollirem determinada informació relacionada amb la navegació que realitza (que no sempre ens permetrà identificar a l’usuari) a través de cookies instal·lades en el seu equip.  Per favor, consulte més detalls sobre aquesta matèria en la nostra Política de Cookies en https://www.aiguesdepaterna.es/politica-de-cookies.
  • Dades facilitades per l’usuari al realitzar gestions i tràmits a través de la web corporativa d’Aigües de Paterna i/o a través de l’Oficina Virtual. L’usuari de la Web pot realitzar diferents tràmits i gestions per als quals en alguns casos no serà necessari que es registre (“tràmits de la Web pública”). D’altra banda, qui siga client del servei podrà registrar-se en l’Oficina Virtual i realitzar tots els tràmits i gestions habilitades (“tràmits de l’Oficina Virtual”). Per a fer l’alta en l’Oficina virtual el client ha d’acceptar les seves condicions d’ús (consulte les Condicions d’ús de l’Oficina Virtual en https://www.aiguesdepaterna.es/condiciones-uso). 

  La web té la seva pròpia Política de Privacitat de la Web d’Aigües de Paterna que pot consultar en el següent enllaç https://www.aiguesdepaterna.es/aviso-legal.

  4. Tràmits realitzats per un tercer o en nom d’una empresa i per Administradors de Finques

  Com a norma general, tots els tràmits i gestions que comporten un tractament de dades personals es realitzaran per una persona en el seu propi nom i en aquest cas facilitarà únicament dades personals de les que és titular. No obstant això, s’admetrà que l’Usuari facilite dades d’un tercer sempre que (i) haja obtés les dades de forma lícita i amb autorització d’aquest; (ii) haja informat a l’afectat, quan siga procedent, del tràmit o consulta que va a realitzar, i (iii) compte amb un interés legítim per a dur a terme la gestió que inicia. En aquest sentit, es podrà efectuar gestions en nom de tercers en cas que:

  • Persona amb autorització expressa del titular.
  • Representants o persones de contacte de persones jurídiques que actuen en el seu nom.
  • Administradors de Finques degudament col·legiats, actuant en nom de comunitats de propietaris i altres clients.

  Les dades personals dels representants, persones de contacte i Administradors de Finques es tractaran, en base a l’interés legítim (d’acord amb allò que disposa l’article 19 de la Llei Orgànica 3/2018), amb l’única finalitat de gestionar la petició efectuada en nom d’un tercer.

  5. Per a què utilitzem les seves dades personals i quina és la base de legitimació?

  Utilitzem les seves dades amb les següents finalitats i amb la següent base legitimadora segons el cas:

  (I) Gestionar el servei de proveïment d’aigua i/o clavegueram i/o depuració que ha contractat. Realitzem distintes gestions necessàries per a prestar el servei contractat, com, per exemple: lectures periòdiques, emissió de factures, informació al client sobre els consums efectuats per diferents mitjans, cobrament de factures, etc.

  El tractament d’aquestes dades és necessari per a mantindre la relació contractual amb els nostres clients.

  (II) Gestionar i solucionar les incidències del servei. Aigües de Paterna duu a terme tasques de detecció de fuites, control de fraus en el subministrament i balanç hidràulic amb l’objectiu de garantir una adequada gestió de l’aigua i el correcte funcionament i rendiment de la xarxa.

  Aigües de Paterna té un interés legítim en tractar les dades personals dels seus clients per a detectar fuites i evitar fraus en el subministrament. D’altra banda, el tractament de les dades relatives al servei contractat és necessari per a mantindre la relació contractual amb els seus clients.

  (III) Atendre les sol·licituds que vosté voluntàriament ens efectue (entre altres, reclamacions, consultes de deutes, telefonades d’emergència, etc.).

  El tractament d’aquestes dades és necessari per a mantindre la relació contractual amb els nostres clients.

  En cas de no clients, el tractament es basa en el consentiment atorgat al contactar amb nosaltres voluntàriament per a fer qualsevol comunicació.

  (IV) Gestionar la signatura de documents a través del procés de signatura OTP SMS (One Time Password). Durant el procés de signatura OTP SMS, es vincula l’operació de signatura amb el signant a través del número de telèfon mòbil facilitat pel client i amb el contingut a través de l’algorisme de càlcul de l’OTP.

  El tractament d’aquestes dades és necessari per a mantindre la relació contractual amb els nostres clients i prestar aquest servei en cas que ho sol·liciten.

  (V) Realitzar estudis estadístics i/o enquestes de satisfacció a clients en relació amb el servei contractat, que ens ajuden a millorar el servei o dissenyar noves funcionalitats.

  • Estudis estadístics. Realitzem estudis estadístics per a millorar els nostres serveis al client o dissenyar noves funcionalitats. Per exemple, evaluem el nivells de satisfacció, determinem mitjanes periòdiques de consum i preveiem la demanda d’aigua en diferents zones o municipis.

  Aquest tractament té com a base legal l’interés legítim d’Aigües de Paterna a tractar les dades personals dels seus clients i, en particular, la seva opinió sobre el servei i la informació sobre el consum i les avaries que puguen sofrir, per a generar estudis estadístics o agregats que permeten millorar els serveis.

  • Enquestes de satisfacció. Així mateix, realitzem als nostres clients, enquestes de satisfacció relacionades amb el servei contractat, per a tal fi podríem posar-nos en contacte amb els clients a través de telèfon i correu electrònic. En cap cas es prendran mesures que l’afecten de forma individual i les seves dades personals seran anonimitzades.

  Aquest tractament té com a base legal l’interés legítim. Aigües de Paterna considera que aquesta finalitat és compatible amb la finalitat del servei contractat, ja que existeix una relació entre ambdues finalitats (realitzem enquestes de satisfacció per a poder prestar-li un millor servei). Entenem, per altra banda, que els nostres clients poden esperar raonablement que la seva informació personal es tracte per a aquesta finalitat.

  (VI) Gestionar l’accés i utilització de l’Oficina Virtual.

  El tractament d’aquestes dades es basa en l’existència d’una relació contractual amb el client i en el seu consentiment. Per una banda, l’Oficina Virtual és un medi de contacte, posat a disposició només de clients amb un contracte vigent amb Aigües de Paterna. L’Oficina Virtual permet al client gestionar les seves dades i consultar les seves dades de contracte (consums, factures…) realitzar peticions...  Per altra banda, l’alta en l’Oficina Virtual exigeix un acte afirmatiu clar que reflectisca el consentiment del client al tractament de les seves dades personals al sol·licitar l’alta i acceptar les corresponents Condicions d’ús de l’Oficina Virtual.

  (VII) Realitzar enquestes no relacionades amb el servei per a conéixer la percepció que els nostres clients tenen sobre Aigües de Paterna o sobre el Grup, mentre dure el seu contracte i sempre que ens atorgue el seu consentiment. La informació així recaptada serà utilitzada exclusivament per a obtindre valors estadístics o agregats.

  El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el consentiment atorgat pel client. En tot moment podrà revocar el consentiment prestat contactant amb Aigües de Paterna a través de qualsevol mitjà.

  (VIII) Oferir o remetre als nostres clients, informació comercial relacionada amb el serveis contractats que gestiona Aigües de Paterna, així com sobre activitats i esdeveniments relatius al sector, sempre que ens atorgue el seu consentiment. Si el client ens autoritza a això, podrem enviar-li aquestes comunicacions promocionals fins i tot per mitjans electrònics.

  El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el consentiment atorgat pel client. En tot moment podrà revocar el consentiment prestat contactant amb Aigües de Paterna a través de qualsevol mitjà.

  (IX) Elaboració d’un perfil sobre el client mitjançant la realització d’un seguiment continu del seu consum d’aigua, així com utilitzar altres dades que ens haja facilitat, per a oferir-li promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l’aigua i sempre que ens atorgue el seu consentiment. Per a això, s’utilitzarà, entre altres, les seves dades de telelectura, permetent entre altres coses conéixer en temps real el consum d’aigua que realitza.

  El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el seu consentimet atorgat pel client. En tot moment podrà revocar el consentiment prestat contactant amb Aigües de Paterna a través de qualsevol mitjà.

  Elaboració d’un perfilat dels nostres clients per a millorar les accions dirigides a gestionar el cobrament de deute. Per a això, s’utilitzaran variables objectives com número de factures impagades, import deute dels clients o antiguitat dels impagaments d’un contracte que es consideren dades personals.  Aquest tractament té com a base legal l’interés legítim de la companyia.

   6. Qui pot accedir a les seves dades personals?

  Aigües de Paterna compta amb prestadors de serveis per a la realització d’algunes tasques pròpies del contracte que en el seu cas hauran d’accedir a les seves dades per a poder realitzar la gestió que sol·licita. Aquests prestadors tindran la condició d’Encarregats del tractament d’acord amb la LO 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i únicament tractaran les dades personals conforme a les instruccions d’Aigües de Paterna. En cap cas utilitzaran les dades personals de l’Usuari per a finalitats pròpies o diferents a les detallades en aquesta Política.

  Per eficiència del servei, alguns dels nostres proveïdors estan ubicats en països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o, estant ubicats en EEE, comparteixen la informació amb altres entitats ubicades fora d’aquest territori. Aigües de Paterna, garanteix que:

  • Les transferències es realitzen a països respecte dels que la Comissió Europea ha declarat que proporcionen un nivell de protecció equiparable a l’europeu.
  • En absència d’aquesta declaració d’adequació (en l’actualitat es realitzen transferències a països com EUA, entre altres), s’han firmat les Clàusules Contractuals Tipus aprobades per la Comissió. Pots consultar aquesta informació en la pàgina de l’AEPD: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales. Per a més informació, contacta amb el Delegat de Protecció de Dades d’Aigües de Paterna.

   

  7. A qui comuniquem les seves dades?

  Aigües de Paterna no comunica les seves dades personals a tercers, llevat que vosté ho consenta o que estem obligats per una llei.

  Quan siga necessari el seu consentiment per a comunicar les seves dades personals a tercers, en els formularis de recollida de dades l’informarem de la finalitat del tractament, de les dades objecte de comunicació, així com de la identitat o sectors d’activitat dels possibles cessionaris de les seves dades personals.

  Aigües de Paterna sí podria estar obligada a comunicar en alguns casos dades d’usuaris, es tracte o no de clients, a les Administracions competents titulars de serveis o de conceptes tributaris associats als serveis que presta quan siga requerida per a això, o quan la comunicació resulte necessària per a atendre la sol·licitud o consulta, o quan siga necessari per a gestionar judicialment una situació de frau.

  En particular, Aigües de Paterna està obligada per disposició legal a comunicar les dades personals dels seus clients a les següents entitats que, entre altres, podran utilizar-les per a:

   

   

  Entitat

   

   

  Finalitat

   

  Aquesta cessió és legal…

   

  Ajuntament del municipi on es presta el servei o els Serveis socials de l’Ajuntament

  Abans de procedir a un possible tall de subministrament remitim dades als Serveis Socials del municipi, a fi que emeta el corresponent informe de comprovació de risc d’exclusió social o vulnerabilitat

  Estem obligats a realitzar aquesta cessió de dades, entre altres, d’acord amb l’article 23.5 de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de la vivenda de la Comunitat Valenciana.

  Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana

  Recaptació del cànon de sanejament

  Estem obligats a realitzar aquesta cessió per la Llei 58/2003 (General Tributària), Llei 2/1992, de 26 de març, del Govern Valencià, de sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana i el Reglament sobre el Règim Economicofinancer i Tributari del Cànon de sanejament

  Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus

  Recaptació de la taxa per prestació del servei metropolità de tractament i eliminació de residus urbans

   

  Agència Tributària

  Atendre requeriments i obligacions de l’AET

  Normativa Estatal en matèria de tributs.

  Policia i forces i cossos de seguritat de l’Estat

  Enviament de la informació sol·licitada pels cossos de forces i seguretat de l’estat

  Llei Orgànica 2/1986, de 13 març, de Forces i Cossos de Seguretat.

   

  Òrgans Judicials

  Enviament de les dades requerides pels diferents òrgans judicials

  Deure de col·laborar amb els òrgans judicials (art.118 Constitució)

  Llei d’Enjudiciament Civil i Llei d’Enjudiciament Criminal.

  8. Per quant de temps conservem les seves dades?

  Les dades de clients es conservaran mentre es mantinga la relació contractual per a poder gestionar-la adequadament. Una vegada finalitzada aquesta relació (transcorreguts els terminis de l’operativa de cobrament de rebuts pendents i resolts conflictes oberts en relació amb el servei) haurem de conservar les seves dades degudament bloquejades durant un període addicional en què pogueren existir qualssevol responsabilitats legals derivades de serveis facilitats o dels tractaments realitzats.

  Les dades de no clients facilitades per a altres gestions (consultes, comunicacions de fraus…) es conservaran pel temps que resulte necessari per a gestionar la seva sol·licitud, més un període addicional a efectes d’atendre possibles responsabilitats legals derivades d’aquesta.

  En cas que haja autoritzat l’enviament de comunicacions comercials, mantindrem les seves dades fins el moment en què ens indique que vol deixar de rebre les nostres ofertes, fins i tot encara que haja finalitzat la relació contractual amb nosaltres.

  9. Quins són els seus drets en matèria de protecció de dades i com pot exercitar-los?

  La Llei li reconeix els següents drets en matèria de protecció de dades:

   

  Dret

  Contingut

  Accés

  Podrà consultar les seves dades personals incloses en les bases de dades d’Aigües de Paterna.

  Rectificació

  Podrà modificar les seves dades personals quan siguen inexactes o incompletes.

  Supressió

  Podrà sol·licitar que eliminem les seves dades personals.

  Oposició

  Podrà sol·licitar que no tractem les seves dades personals per a algunes finalitats concretes.

  Limitació del tractament

  Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents casos:

  - Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades.

  - Quan el tractamente és il·lícit, però vosté s’oposa a la supressió de les seves dades.

  - Quan Aigües de Paterna no necessite tractar les seves dades, però vosté les necessite per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

  - Quan vosté s’haja oposat al tractament de les seves dades pel compliment d’una missió en interés públic o per a la satisfacció d’un interés legítim, mentre es verifica si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els seus.

  Portabilitat

  Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens haja facilitat, així com a transmetre-les a un altre responsable.

   

  Per a exercir els anteriors drets, o revocar el consentiment prestat, bastarà amb que en envie la seva sol·licitud per qualsevol dels següents mitjans: 

  • Per correu postal a l’adreça: Ronda Isaac Peral, 14, planta 1ª, oficina 6, Paterna (46980)
  • A través del contacta de la nostra web: https://www.aiguesdepaterna.es/contacta
  • Registrant la seva sol·licitud en qualsevol de les nostres oficines del servei.

  El sol·licitant haurà d'estar prou identificat en la sol·licitud. Quan el responsable del tractament tinga dubtes raonables en relació amb la identitat de la persona física que cursa la sol·licitud, podrà sol·licitar que facilite la informació addicional (fotocòpia del DNI o document equivalent) necessària per a confirmar la seua identitat. En cas que s'actue a través de representació legal haurà d'aportar-se qualsevol document vàlid en dret acreditatiu de la representació.

  Aigües de Paterna contestarà tan prompte com siga possible i en tot cas dins del termini d’un mes a les sol·licituds rebudes. El termini podrà prorrogar-se fins a dos mesos més tenint en compte la complexitat i el número de sol·licituds rebudes. En aquest cas Aigües de Paterna informarà a l’interessat sobre aquesta circumstància indicant els motiu de la dilació.

  L’exercici de drets és gratuït. No obstant això, Aigües de Paterna es reserva el dret de cobrar un cànon quan les sol·licituds siguen manifiestament infundades o excessives, especialment a causa del seu caràcter repetitiu. En aquest cas, d’acord amb el RGPD, Aigües de Paterna podrà optar directament per no contestar a la sol·licitud rebuda.

  Addicionalment Aigües de Paterna ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades amb qui pot contactar si té qualsevol dubte o queixa en matèria de protecció de dades. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per qualsevol dels següents mitjans:

  • Correu electrònic: protecciondedatos@hidraqua.es
  • Correu Postal: Ronda Isaac Peral, 14, planta 1ª, oficina 6, Paterna (46980), A/A del Delegat de Protecció de Dades.

  La seva reclamació s’investigarà de forma confidencial i rebrà una resposta del nostre Delegat de Protecció de Dades.

  En tot cas, com afectat o interessat, pot presentar una denúncia davant l’autoritat de protecció de dades competent, en aquest cas, l’Agencia Española de Protección de Datos en el portal https://www.aepd.es/.

 • Política de videovigilància

  La present política descriu el tractament que realitza AIGÜES MUNICIPALS DE PATERNA, SA (d'ara en avant AIGÜES DE PATERNA) de les dades de caràcter personal recollides a través de les càmeres de videovigilància i dels llocs i dispositius de control d’accés a les oficines de Ronda Isaac Peral, 14, planta 1ª, oficina 6, Paterna (46980).

  I.    Qui és el responsable de les dades recollides?

  El responsable de les dades de caràcter personal és AIGÜES DE PATERNA,  proveïda de CIF A-97727853, amb domicili social en Ronda Isaac Peral, 14, planta 1ª, oficina 6, Paterna (46980).
  En cas que tinga cap dubte o consulta en relació al tractament de les seues dades de caràcter personal, pose’s en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (“DPO”) al correu electrònic protecciondedatos@hidraqua.es.
  El DPO és l’encarregat de vetlar pel compliment de la normativa de protecció de dades i les polítiques corporatives de privacitat en relació als tractaments efectuats per
  AIGÜES DE PATERNA, incloent els relatius a videovigilància i control d’accés. 

  II.    Per a què utilitzem les seues dades personals?

  Recollim diferents dades personals, que vosté trobarà detallades en l’apartat següent, amb la finalitat principal de garantir la seguretat de les  nostres instal·lacions i, en particular:
  •    Les dades recollides mitjançant el sistema de videovigilància són tractades per a garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben en les nostres instal·lacions.
  •    Les dades recollides mitjançant els nostres sistemes de control d’accés són tractades per a:
    - Facilitar l’accés a les oficines, zones de treball i àrees restringides. 
    - Assignar la corresponent targeta d’accés.
    - Portar un control de les entrades efectuades per personal extern i visitants.
    - Garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben en les nostres instal·lacions. 

   

  III.    Quin tipus de dades personals tractem?

  •    Dades identificatives (nom, DNI, empresa a la qual pertany, persona a la qual visita, etc.). Li sol·licitarem aquestes dades quan vosté es presente en el taulell de recepció, a fi d’otorgar-li una targeta de visita per a accedir-hi.
  •    Enregristraments de vídeo. Mentre romanga dins del camp de gravació de les càmeres de videovigilància instal·lades en el nostre edifici, la seua imatge pot ser gravada. No existeix cap càmera oculta. Totes les càmeras es troben senyalitzades. 

  IV.    Legitimitat del tractament

  Tractem les seues dades personals en base a l’interés públic a garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions. 

  V.    Amb qui compartim les seues dades?

  Les seues dades podran ser accedides per les empreses amb les quals tenim subcontractats els serveis de recepció i seguretat, així com serveis de manteniment tècnic de les nostres càmeres de videovigilància.    

  No se cediran dades a tercers, llevat obligació legal. En cas que detectem que s’ha produït un incident de seguretat o tinguem indicis de la comissió de cap delicte (robatori, desfeta de material, agressió a persones, etc.), les dades recollides per les nostres càmeres de videovigilància i sistemes de control d’accés seran posades a disposició de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i/o de Jutges i Tribunals competents. 

  VI.   Durant quant de temps conservem les seues dades?

  Les dades recollides se suprimiran en un termini màxim de 30 dies (a comptar des del seu registre). Excepcionalment, AIGÜES DE PATERNA conservarà una còpia de les dades per un termini superior quan s’haja produït un incident de seguretat o existisquen indicis de comissió d’algun delicte (per exemple, un robatori). 

  VII.    Els seus drets

  La normativa vigent de protecció de dades reconeix distints drets: 

  -    Dret d’accés a les seues dades i obtindre’n una còpia.
  -    Dret de supressió o rectificació.
  -    Dret a la limitació del tractament.
  -    Dret d’oposició.
  -    Dret a la portabilitat d’aquelles dades que ha facilitat.

  Per favor, tinga en compte que, encara que vosté pot exercir qualsevol dels drets anteriors, les especials característiques del tractament regulat en aquesta política no ens permetran respondre positivament la seua petició en tots els casos. Per exemple, no podem rectificar una gravació de videovigilància o un log o registre d’accés en el qual es mostra automàticament la seua hora d’entrada a les nostres instal·lacions. 

  AIGÜES DE PATERNA reconeix, a més, el dret a presentar una reclamació davant el DPO en cas que considere que s’ha fet un tractament incorrecte de les seues dades de caràcter personal. La seua reclamació s’investigarà de forma confidencial i rebrà una resposta del nostre DPO. 

  Per a exercitar els seus drets, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través dels següents mitjans:

  •    Dirigint-nos una carta per correu postal a l’adreça: Ronda Isaac Peral, 14, planta 1ª, oficina 6, Paterna (46980)

  •    A través de l’àrea de contacta de la nostra web https://www.aiguesdepaterna.es/

  En tot cas, com afectat o interessat, pot presentar les denúncies que considere oportunes davant l’Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).