Captació

Asset Publisher

L’origen de l’aigua potable a Paterna
 

En l’actualitat, l’aigua aportada al proveïment del nucli urbà i el Parc Empresarial Táctica prové de dos recursos hídrics i procedències diferents:

 

  • Origen subterrani: mitjançant les tres perforacions situades en el carrer Bétera del municipi.
  • Origen eminentment superficial: a través de la presa de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI), mitjançant una conducció de 200 mm de diàmetre nominal. Este punt de subministrament garantix permanentment el subministrament complementari als pous del carrer de Bétera, tant en quantitat com en qualitat.