Sistemes de gestió i certificats

Asset Publisher

Treballant per un desenvolupament sostenible
 

En Aigües de Paterna som conscients que la nostra activitat està directament relacionada amb la qualitat de vida de les persones. Per tant, en cadascuna de les nostres decisions intentem aplicar els principis següents:

 • Exce·lència
 • Innovació
 • Diàleg
 • Desenvolupament de negoci sostenible 


 

El nostre Sistema de Gestió es basa en el compliment de la Política de Gestió Integrada. Al costat d'aquesta es desenvolupen de manera complementària la Política de Seguretat i Salut Laboral i la Política de Desenvolupament Sostenible.


Disposem de certificacions alineades amb els nostres esforços per donar un servei de qualitat i oferir un ambient de treball òptim i segur per als nostres empleats.

 • Certificat de Qualitat i Gestió Ambiental   

  Aigües de Paterna disposa d'un sistema de gestó de qualitat que aporta valor a l'organització i proporciona un marc de referència per establir objectius en els àmbits següents del seu abast:
   
  • Proveïment d'aigua potable i els serveis de gestió associats (compra, captació, emmagatzematge, desinfecció, distribució, manteniment d'instal·lacions i xarxa, control de qualitat de l'aigua).
  • Gestió i manteniment dels sistemes de clavegueram i sanejament i control d'abocaments de les aigües residuals
  • Gestió comercial associada al cicle integral de l'aigua: contractació, instal·lació, lectura i manteniment de comptadors, facturació, cobrament, gestió d'impagats i atenció al client. 

  El sistema de gestió de la qualitat i el sistema de gestió mediambiental d’Aigües de Paterna estan certificats d’acord amb les normes ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015.

  • Certificat de Prevenció de Riscos Laborals  

   Aigües de Paterna disposa d’un sistema de gestió de seguretat i salut laboral certificat des del 2007, mitjançant el qual s’assegura la millora contínua en l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos derivats de les activitats dels treballadors, així com el compliment de la reglamentació vigent.

   Això contribueix a crear un ambient de treball adequat, amb condicions de treball justes, en què els treballadors poden desenvolupar la seua activitat amb dignitat i on és possible participar en la millora de les condicions de seguretat i salut.


   El sistema de gestió de seguretat i salut laboral a Paterna està certificat segons la norma ISO 45001

   • Certificat efr d'Empreses Familiarment Responsable (efr)   

    Al desembre de 2019 Aigües de Paterna, prèvia realització d'auditoria per part de AENOR, va obtindre la certificació efr. El segell l'atorga la fundació Másfamilia i acredita a l'Empresa com a entitat compromesa amb la millora contínua en el disseny i implantació de mesures de conciliació.