Control de la qualitat de l’aigua

Asset Publisher

Cuidem la qualitat de la teua aigua

El control de la qualitat de l’aigua és el nostre principal objectiu

 

Hem desenvolupat un Pla de Control Analític Anual Consensuat amb l'Autoritat Sanitària, en el qual s'estableix la freqüència i els diferents paràmetres a analitzar, sempre assegurant el total compliment de la normativa (Reial decret 3/2023, de 10 de Gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament, i el Decret 58/2006 pel qual es desenvolupa, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, l'RD 140/2003)

En Aigües de Paterna treballem per a garantir la salubritat, qualitat i neteja de l’aigua. Per a això, complim tots els requisits higienico sanitaris establerts per la legislació vigent per tal de protegir la salut de les persones.

Totes les analítiques les fa un laboratori extern certificat que garantix els màxims estàndards de fiabilitat pel que fa als resultats obtinguts. Aquests resultats són posteriorment enviats al Ministeri de Sanitat i bolcats al Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC).

Asset Publisher

Paràmetres que cal analitzar

Anàlisi de control a la xarxa de distribució

Per determinar els caràcters fisicoquímics, organolèptics i microbiològics de l’aigua.

Anàlisi completa de la xarxa i els depòsits

Per determinar els caràcters organolèptics i fisicoquímics, els metalls, els trihalometans, els plaguicides, els hidrocarburs aromàtics policíclics i els caràcters microbiològics.

Anàlisi de radioactivitat

D’acord amb l’última modificació feta al Reial decret 140/2003, s’establix que s’ha de determinar el potencial d’activitat radioactiva en les aigües de consum humà

Asset Publisher

groupid: 349356, currentGroupId: 349356

Controls

Així mateix, disposem de sistemes de control automàtic que ens permeten, mitjançant el nostre sistema de telecomandament i telecontrol, controlar i corregir en continu indicadors de qualitat de l’aigua, com ara Clor residual i Nitrats.

Estos controls automàtics complementen els controls efectuats en laboratori en compliment del Pla de Control de la Qualitat de L’Aigua Potable, pel qual s’establixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

Mostreig d'aigua potable

22

punts

Determinacions de qualitat

159

a l'any

Control remot dels parámetres

2

estacions

Determinacions Clor

+ 2.000

a l'any

Informes de qualitat d'Aigua subministrada

En el cas de necessitar informes sobre la qualitat de l’aigua subministrada per a auditories o altres gestions, pots trobar els documents necessaris ací